Araştırma Konuları

Psikoepigenetik Laboratuvarı (PEG Lab), insan davranışındaki bireysel farklılıkları etkileyen psikolojik, genetik ve epigenetik faktörleri incelemeyi amaçlıyor. Bunu sağlayabilmek için aynı araştırma soruları üzerinde farklı altyapılara sahip laboratuvar üyeleri, davranışsal paradigmalardan genetik ve epigenetik analizlere kadar varan araştırma yöntemlerinden yararlanıyor.

PEG Lab'ın ana araştırma odağı insanların sosyal davranışlarıyla ilişkili gen-çevre etkileşimlerini incelemek. Hayatın erken dönemlerindeki deneyimlerin stresle ilgili genlerdeki varyasyonlarla nasıl etkileşime geçip yetişkinlikte stres tepkisini etkilediğini anlayabilmek, laboratuvarın başlıca ilgi alanı. Laboratuvardaki araştırmalar, kötü deneyimlerin etkisinin yanında, bu kötü deneyimleri telafi edebilecek sosyal destek ve subjektif refah düzeyleri gibi koruyucu etmenleri de açığa çıkarmayı amaçlıyor. 

Gen-çevre etkileşimlerinin altında yatan mekanizmaları incelerken, çevresel etmenlerin davranışlara nasıl yansıyabileceğini ve bu etkinin genetik faktörler tarafından nasıl yönlendirildiğini anlamak için, PEG Lab'daki araştırmalar DNA metilasyonu gibi olası epigenetik mekanizmalara da değiniyor.